Test Eos 7D Video

Saya mencuba teknik rakaman video raw kamera eos. Kelebihan teknik ini,  kita akan dapat megembalikan imej-imej yang over dan under exposed (< 4-5 f Stop) kepada normal (HDR).  Ini akan memberikan imej yang lebik baik.    
         Teknik ini memerlukan kad memori yang lebih laju dan besar kerana kamera akan merekordkan data-data raw daripada sensor tampa dicompres kepada card. Kaedah ini memerlukan kerja yang lebih banyak terutama dalam pos produksi.